Berner Sennenhunde vom Feldbachtal

L-Wurf vom Feldbachtal *16.11.2016

Paarung

Rüden

  • Lord  Enzo     vom Feldbachtal
  • Lord  George vom Feldbachtal
  • Lord   Ysven  vom Feldbachtal

Hündin

  • Lady Lena vom Feldbachtal

 

Fotos